Oferta

Zakres usług świadczonych w prywatnym gabinecie Indywidualnej Praktyki Położniczej w Sicienku:

 • edukacja przedporodowa u kobiet od 21 tygodnia do 31 tygodnia ciąży,
 • edukacja od 32 tygodnia do terminu rozwiązania ,
 • wizyty w opiece nad kobietą po operacjach ginekologicznych i onkologicznych,
 • wizyty patronażowe czyli opieka nad matką i dzieckiem po porodzie,
 • wizyty u osób z Kartą Polaka,
 • wizyty u osób z Kartą EKUZ,
 • porady przedkoncepcyjne,
 • nauka samokontroli piersi,
 • sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
 • profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych,
 • badanie noworodków i opieka nad nimi oraz podejmowanie w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji,
 • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza,
 • sprawowanie opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat świadczonych usług lub umówienia się na wizytę, zachęcam państwa do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e–mail. Zachęcam także do skorzystania z formularza zgłoszeniowego, w którym można także zamieścić wszelkie pytania!

Zapraszam!

 

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo